Wasiliana Nasi

Ofisi ya Mkuu wa Wilaya

Ofisi ya Mkuu wa Wilaya,
S.L.P 663,Morogoro
Mkurugenzi Mtendaji (W) Mvomero
Morogoro.

Nukushi :023-2613223
Simu :023-2613007
Barua Pepe :ded@mvomero.go.tz
Tovuti : www.mvomero.go.tz


Ofisi ya Mkuu wa Tehama